Ramowy rozkład dnia

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.30-8.45 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze .Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca wyrównawcza z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz praca z dziećmi uzdolnionymi. Zabawy integrujące grupę
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe. Poranna gimnastyka
9.00-9.30 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
9.30-9:45 Czynności samoobsługowe. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.
9:45-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze
10.15-10.45  Zabawy w grupie rówieśniczej, zabawy w kole, wykonywanie prac plastycznych, zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia.
10.45-11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne. Dalszy ciąg prac dyżurnych – nauka nakrywania stołów
12.00-12.30 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole
12.30- 12.40 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk
12.40-13.30 Relaks/Leżakownie. Słuchanie bajek i muzyki klasycznej – wyciszenie
13.30-14.00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zabawy dowolne i zabawy z muzyką i śpiewem.
14.00 – 14.30 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków
14.30 – 17.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali