Cele i zadania

Celem założycieli jest bezpośrednia praca z dzieckiem, przejawiająca się zarówno w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa każdemu dziecku, stworzyć też sprzyjające warunki do pełnego rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności. Pragniemy, by dzieci poznawały otoczenie zarówno z lektur i opowiadań pedagogów, jak również poprzez bezpośredni kontakt z naturą, np. przez spacery, wycieczki  lub poprzez uczestnictwo w innych atrakcyjnych dla dzieci zajęciach. Naszym celem jest:

  •  Stwarzanie sytuacji, w których każde dziecko może osiągnąć sukces. Ich radość, jaką wtedy promienieją jest dla nas największym źródłem satysfakcji;

  • Zachęcanie dziecka do poznawania swoich umiejętności i ich rozwijanie;

  • Uczenie dzieci zgodnego, a zarazem twórczego działania we współpracy z innymi;

  • Wydobywanie, odnajdywanie i docenianie indywidualności każdego dziecka;

  • Przygotowywanie dziecka do czekającego go obowiązku szkolnego;

  • Wykształcenie w dziecku nieustannej ciekawości świata i chęci jego poznania.